Projecten

 

Actueel (eind 2018):

- Opleiden vrijwilliger energiecoaches.

- Regie Energieneutraal Verbouwen Castricum

- De drie eerste elektrische deelauto's van CALorie naar de gemeente gehaald. Nog bezig met werving van voldoende deelnemers.

- Huurders van woningbouwvereniging helpen verduurzamen

- Project voor de eerste Tiny Houses in Castricum, met werkgroep van geïnteresseerden.

- Meerder projecten voo collectieve zonnecentrales.

- Projectbegeleiding en coördinator-begeleiding bij DUEC.

- Regiopartner voor de Lokale Energie Monitor van HIER Opgewekt/Energie Samen.

 

Recent Afgerond:

- Lokale actie voor zonnepanelen als alternatief voor iChoosr 2015. Al vijf jaar groot succes!

- Zonnecentrale voor burgers op dak gemeentewerf: geslaagd.

- De energie-initiatieven in Haagse wijken helpen samen sterker te staan

- Grote zonnecentrale op een dak van De Woude via SDE+(uiteindelijk helaas afgeketst)

- Warmtekoude opslag (WKO) voor grotere gebouwen: flat Clematis is via WKO (eigenlik bodemwarmtepomp) af van het gas; eveneens zijn 9 appartementen via pv energieneutraal geworden.

- Zonnecentrale voor burgers op brandweer Akersloot: geslaagd.

- Burgerparticipatie in de nieuwe windmolen op de Boekelermeer: geslaagd, samen met buur-LDE's.

- Wervingscampagne voor de NHEC

- Scholen PV: zo veel mogelijk scholen in Castricum helpen aan zonnecentrales: goed afgerond maar bedroevend weinig animo bij besturen van scholen. Maar we blijven prikken.

- Energieneutraal/Nul-op-de-meter verbouwing drie voorbeeldwoningen: geslaagd. Deze woningen fungeren ook inderdaad regelmatig als voorbeeld op avonden en tijdens de Duurzame Huizenroute.

- Collectieve PCR zonnecentrale voor de NHEC ism Fred Bosman: geslaagd.

- Opzetten van energiecoöperaties in oa Wormerland en Uitgeest.

- Oprichting vereniging Participatie Wind op Zee.

 

Op verlanglijst:

- 'De Afvalcoöperatie'. Er zijn plannen om een pilot te beginnen waarin bewoners van een wijk hun afval zelf verzamelen en scheiden, met alle financiële voor hen van dien, en natuurlijk milieu-voordelen.

- De nokgenerator Ridgeblade op huizen en grotere gebouwen krijgen voor gunstige groene stroom.

- Helpen opzetten van nieuwe energiecoöperaties in oa Weesp.

 

Publicaties

- "Geen blauwdruk voor energieneutraal verbouwen, Inspiratie voor lokale energie-initiatieven die bij hun leden thuis komen"

- "Meer windenergie, meer landschap"

- "Regionaal Milieubeleid in een Transnationaal Perspectief"

- "Kansen voor windenergie in het Noordzeekanaalgebied"

- "Vraagtekens bij collectieve inkoopacties zonnepanelen"

- "Energieneutraal met hulp van de lokale
energiecoöperatie"

- "Sociale revolutie voor energie"