Wat doet Toestroom dan precies?

 

Onder de vlag van Toestroom begeleidt Manuel initiatiefnemers die een lokaal energiebedrijf willen opzetten, is hij coördinator/directeur van CALorie en adviseur/projectencoördinator bij de Noordhollandse Energie Coöperatie. Hieronder een korte opsomming van activiteiten.

 

Coördinator/directeur van CALorie

  • Samenhang alle activiteiten bewaken

  • Verbreden ledenbasis

  • Acquisitie

  • Opzetten en begeiden projecten voor duurzame energie en energiebesparing

Projecten:

- Grote zonnecentrale op een dak van De Woude via SDE+

- Regie Energieneutraal Verbouwen Castricum

- Warmtekoude opslag (WKO) voor grotere gebouwen

- Scholen PV: zo veel mogelijk scholen in Castricum helpen aan zonnecentrales

- Participatie in de nieuwe windmolen op de Boekelermeer

- Lokale actie voor zonnepanelen als alternatief voor iChoosr.

 

'Aanstichten van energiecoöperaties daar waar ze er nog niet zijn, en helpen versnellen van bestaande

Veel mensen hebben slechts een duwtje nodig, een handelingsperspectief, om in actie te komen voor lokale duurzame energie. Samen met collega Jurgen van der Heijden van AT Osborne, en in Noord-Holland met Juriaan Jansen van MNH, heeft Manuel een succesvolle methode om mensen te helpen hun eigen energiecoöperatie op te richten. In opdracht van vooral gemeenten vinden we de juiste mensen, motiveren we ze, bieden we alle mogelijk kennis aan en begeleiden we ze met de eerste stappen. Op eigen benen kunnen ze verder, en zo moet het ook. Toestroom heeft gewerkt aan Alkmaar Energie, initiatieven in Enschede en initiatieven in Den Haag.

 

Adviseur/projectencoördinator bij de Noordhollandse Energie Coöperatie

- Ontwikkeling zonnecentrale met Postcoderoosregeling

- Coördinatie afname stroom onderwaterturbines voor leden

- Eindredactie nieuwsbrief

- Optuigen Customer Relation Management systeem

- Acquisitie

- Ledenwerving

- Uitvoering onderzoek naar zonnecentrales voor bedrijfsverzamelgebouwen

 

Daarnaast kan Manuel helpen met ICT (Customer Relation Management, website), communicatie, campagnes, bewonersavonden, presentaties, cursussen en nog veel meer zaken die nuttig of zelfs noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling van lokale schone energie.

 

Overigens verricht Manuel daarnaast ook nog op allerlei plekken vrijwilligerswerk met mensen die ook voor duurzame energie en energiebesparing aan de slag zijn.

Over Toestroom en partners

 

Toestroom is in 2012 opgericht door Manuel den Hollander uit Castricum. Hij had onder meer in zijn jaren als projectleider bij de Milieufederatie Noord-Holland gezien dat niet de techniek een belemmering is bij de uitbreiding van duurzame energie, maar de factor organisatie. In een land dat achterloopt op duurzaamheid, waarin best veel weerstand heerst voor duurzame energie en energiebesparing, en waar wetgeving vaak niet in het voordeel van duurzaamheid werkt, moeten mensen samen aan het organiseren slaan.

 

Samen lokaal aan de slag met duurzame energie en energiebesparing biedt een oplossingsrichting voor verrassend veel problemen, zoals:

  • Door mensen versterkte klimaatverandering. De enormiteit van een mondiale crisis wordt teruggebracht tot het aloude credo 'begin bij jezelf'. Plus je buren natuurlijk, want alleen redt niemand het. Er is niet alleen handelingsperspectief om de frustrerend grote crisis te lijf te gaan, het is de enige manier. Men kan internationaal overleggen in Kyoto of elders tot men een ons weegt, en hopelijk komen daar nog eens concrete afspraken uit, maar uiteindelijk zullen maatregelen lokaal getroffen moeten worden. Laten we vast beginnen. Volgens Manuel, die onder andere Politicologie (Uva) en Milieu & Duurzaamheid (OU) studeerde, kan de urgentie van het klimaatprobleem niet overschat worden. Klimaat is nog altijd Manuels primaire beweegreden om zich vrijwillig en betaald in te zetten voor duurzaamheid.

  • Afhankelijkheid. Van Slochteren, gas uit Rusland, olie uit Saoedie-Arabië, kolen uit China. Van vieze, oneerlijke en mensonterende productiesystemen. Van grondstoffen die opraken.

  • Wiebelige lokale economieën. Een dorp van 20 duizend inwoners verbrandt jaarlijks 20 miljoen euro's de lucht in via gas en licht in de woningen. Als het dorp energie bespaart en zelf groen opwekt, dan komen die 20 miljoen vrij voor leuke en betere zaken: de lokale economie wordt robuuster.

  • Gebrekkige democratie. Hoe veel heb je nu te zeggen bij je energiebedrijf Nuon, Essent, of Eneco? Als mensen lokaal een eigen duurzaam energiebedrijf opzetten, bijvoorbeeld een energiecoöperatie, dan zijn alle leden zelf eigenaar. Ze bepalen zelf de koers. Verdienen zelf het geld. Daarnaast zie je dat een dialoog op gang komt tussen energiecoöperaties van burgers en overheden en bedrijven. Dat is goed voor de lokale samenleving. Duurzame energie democratiseert.

  • Gebrek aan samenhang. In zowel steden als dorpen heerst steeds minder sociale samenhang. Energiecoöperaties brengen sociale cohesie terug door gezellig samen aan de slag te gaan in wijken, en door samen te werken met allerlei (lokale) partners.